Soluții avocați & notari

DMS | Data more secure

  Cabinetele de avocatură și birourile notariale produc cantități considerabile de documente, majoritatea în formă fizică. Frecvența utilizării acestora e și ea extrem de mare, prin natura domeniului. Dosarele clienților se modifică și completează continuu, deci regăsirea rapidă a acestora e esențială.

  Faptul că arhiva de documente este hibridă (o parte este în format electronic, iar alta se află în dosarele de documente), îngreunează procesul de sintetizare rapidă și implicit imaginea completă a situației clienților ”la zi”.

  Nevoile sunt clare:
– Acces instant la informație structurată, completă;
– Facilitarea procesului de distribuție a documentelor, atât intern cât și extern;
– Trasabilitatea și versionarea documentelor în fluxul creării;
– Optimizarea spațiului si a costurilor de stocare a documentelor fizice;

DMS cabinet avocat

Soluții

DMS | Data more secure

  Arhivarea electronică (conversia in PDF securizat) a documentelor fizice, corelarea lor cu cele electronice pe fiecare client și centralizarea dosarelor electronice in baza de date a clienților;

  Stabilirea regulilor predefinite de circulație a documentelor și a drepturilor de acces / dispoziție a utilizatorilor, conform politicii interne, pentru un flux eficient și trasabilitate operațiunilor;

  Inventarierea electronică (baze de date) a dosarelor fizice de clienți, etichetarea lor cu numărul corespondent din baza de date și ordonarea lor în dulapurile de arhivă, alfabetic, cronologic, structural, etc, conform structurii dorite;

  Distrugerea confidențială a documentelor expirate și a ciornelor.

 

DMS cabinet avocat